Menu

Nieuw pensioen ABP

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zal vanaf 1 januari 2027 alle bestaande pensioenen overhevelen naar het nieuwe pensioencontract. Een zogenoemde solidaire premieregeling. Tevens zal de toekomstige pensioenopbouw voortaan op basis van de nieuwe regels plaatsvinden. Kortom, er vindt een dubbele pensioentransitie plaats: de oude en nieuwe pensioenen worden gewijzigd. In de volgende alinea’s wordt in het kort beschreven welke wijzigingen er bij ABP vermoedelijk plaatsvinden.

‘Vermoedelijk’ want er kan voor 2027 nog van alles veranderen of misschien is mijn interpretatie anders dat dat sociale partners bedoelen. Wilt u meer informatie over de inhoudelijke wijzigingen die alle pensioenregelingen in Nederland raken dan is het artikel ‘Nieuw pensioenstelsel’ interessante leeskost voor u. 

Pensioenwijzigingen samengevat

In het kort komt het erop neer dat de min of meer gegarandeerde pensioenhoogte (‘min of meer‘ want de pensioenen kunnen immers in nood worden verlaagd) wordt omgezet naar een premiebelofte. ABP zal een solidaire premieregeling uitvoeren. Meer over de verschillen tussen een solidaire premieregeling en flexibele premieregeling is te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘. De hoogte van de premie is 24,8%. Fiscaal is het maximum 30%. Daar blijft ABP dus onder. Volgens ABP is de premiehoogte voldoende om het gestelde pensioendoel te behalen.

De spaarpremie van ABP vergeleken met andere pensioenuitvoerders:

Spaarpremie nieuw pensioenstelsel

Los van de spaarpremie bepalen meer factoren de uiteindelijke pensioenhoogte!

Pensioendoel

De ambitie is dat de kans tussen 60% en 75% ligt dat de verwachte pensioenuitkering op 80% middelloon of hoger uitkomt. Op het moment van schrijven van het transitieplan (2e kwartaal 2024) verwacht ABP de kans circa 65% om het pensioendoel te halen. Let wel, het blijven modellen, geen zekerheid voor de toekomst. Meer over modellen, prognoses en scenario-analyses in het artikel ‘Scenario-analyse pensioen’.

Solidariteitsreserve voor een stabieler pensioen

Het pensioen wordt zoveel mogelijk gestabiliseerd door de introductie van een solidariteitsreserve. Deze reserve vangt financiële tegenvallers zoveel mogelijk op. Hoe groter de reserve, hoe meer stabiliteit. De hoogte is bij aanvang wel afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Bij een invaardekkingsgraad van 110% is de solidariteitsreserve 4,5%, bij 118% is de solidariteitsreserve 8% en bij 125% zelfs 10%.

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en wezenpensioen en zorgt voor een financiële ondersteuning bij overlijden. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum kent voortaan een uniforme partnerdefinitie. Vanaf 2027 is er voor samenwoners geen notariële samenlevingsovereenkomst meer benodigd. Wel een samenlevingsverklaring. Hoe deze verklaring bij ABP kan worden verkregen, is nog niet bekend. Tevens is nog niet bekend of u nog steeds ABP vooraf op de hoogte moet brengen van het bestaan van een partner of dat de partner dat ook achteraf mag aantonen.

Hoogte nabestaandenpensioen makkelijker te berekenen

Daarnaast is de hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen makkelijker te berekenen. De hoogte is namelijk vanaf 2027 diensttijdonafhankelijk. Dat is een voordeel ten opzichte van de huidige situatie. Als een werknemer vanaf bijvoorbeeld 50 jaar ambtenaar wordt, is het nabestaandenpensioen op dit moment slechts een gedeelte van het nieuwe nabestaandenpensioen. Een voorbeeld dat de verbetering laat zien is te lezen in het artikel: Wijziging nabestaandenpensioen. Voor nu is het belangrijk om te weten dat het partnerpensioen voortaan 41% van het pensioengevend loon bedraagt (levenslang uit te keren) en het wezenpensioen 7% per kind tot de 25-jarige leeftijd van het kind.

Bij overlijden, partner met 1 kind

Meer vergelijkingen met andere pensioenfondsen: Nabestaandenpensioen diverser dan ooit.

Kortom, de verwachting is dat veel duidelijker wordt. Duidelijker en beter? Dat zal de toekomst uitwijzen. Wilt u meer weten over de wijzigingen of zijn er andere pensioenvraagstukken die u wenst te bespreken? Neem contact met mij op. Als onafhankelijk pensioenadviseur help ik u graag verder.  

Andere specifiek aan ABP gerelateerde artikelen:

Bijgewerkt op 3 juni 2024.