Menu

Artikel – Het in rekening brengen van informatie-/advieskosten

De politiek verwacht dat het langer en minder defensief doorbeleggen, zelfs in de uitkeringsfase, een positief effect zal hebben op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit leidt tot een toename van de keuzemogelijkheden en informatieverplichtingen. Tevens nemen de kosten toe. Naar schatting hebben de communicatieverplichtingen tussen 2002 en 2012 minstens 3,2 miljard euro gekost. In dit artikel beantwoord ik niet de vraag naar de mate van effectiviteit van de informatieverplichtingen en keuzevrijheden. Wel of het mogelijk is dat de informatie-/advieskosten door de gebruiker individueel worden gedragen. Relevant want een verhoogd kostenbewustzijn kan tot lagere kosten en een hoger pensioen leiden.

Bekijk het artikel