Menu

Artikel – Behoud voorwaardelijk pensioen bij ontslag

In 2005 werd de pensioenleeftijd, in die tijd vaak zestig jaar, naar 65 jaar verhoogd. Deze verslechtering van de arbeidsvoorwaarden kon (gedeeltelijk) worden gecompenseerd met een extra voorwaardelijk pensioen. Echter, zolang dit pensioen niet is gefinancierd, blijft het voorwaardelijk en komt het bij een ontslag of faillissement te vervallen. Of toch niet? Dit artikel geeft u handvatten om het voorwaardelijk aanvullende pensioen waar mogelijk bij ontslag te behouden voor een werknemer.

Bekijk het artikel