Menu

Nabestaandenpensioen diverser dan ooit

Het nieuwe pensioenstelsel biedt voordelen zoals het eenvoudiger en uniformer maken van het nabestaandenpensioen. Dat was in ieder geval de insteek. Na bestudering van de eerste (voorlopige) transitieplannen valt mij op dat de hoogte van de verzekerde nabestaandenpensioenen en eventueel aanvullende ANW-dekkingen veel van elkaar verschillen. In dit artikel zal ik dit met grafische voorbeelden laten zien.

Voorlopige pensioentransitieplannen geven veel prijs

Inmiddels druppelen de pensioentransitieplannen opgesteld door sociale partners binnen. In deze transitieplannen verantwoorden sociale partners de voorgestelde pensioenwijzigingen. Wilt u meer weten over wat er minimaal in het transitieplan is terug te lezen verwijs ik u naar de speciaal hiervoor ontworpen en in 2019 gelanceerde website pensioentransitieplan.nl. In dit artikel focus ik mij op de voorgestelde hoogte van het nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen is er voor partner en wezen

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Het partnerpensioen keert meestal levenslang uit en het wezenpensioen tot de 25-jarige leeftijd van het kind. Daarnaast wordt er regelmatig een ANW-hiaat verzekering afgesloten ter aanvulling van het inkomen tot AOW-leeftijd. Variaties zijn mogelijk. Ik lees in het transitieplan van Horeca & Catering dat ze daar het partnerpensioen in duur beperken tot AOW-leeftijd en bij het Pensioenfonds Schilders kiezen ze voorlopig voor een combinatie tussen een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen.

Is het inkomen na overlijden bij grote gezinnen niet te hoog?

Een aantal andere transitieplannen beschrijven wel een levenslang partnerpensioen, een wezenpensioen per kind en eventueel een ANW-hiaat verzekering. Bij grote gezinnen is het inkomen na overlijden relatief hoog. Ik neem aan dat die keuze bewust is gemaakt. Ik heb er geen oordeel over. Het valt wel op.

Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn bijvoorbeeld is het nabestaandenpensioen bij een gezin met drie kinderen net zo hoog als het inkomen van de deelnemer die is overleden. Omdat de lasten door het verlies van deze huisgenoot meestal naar beneden gaan kan deze regeling als ruim worden bestempeld. Bij een groter gezin is het nabestaandenpensioen nog hoger en bij een kleiner gezin lager.

Ik heb de verschillen schematisch in kaart gebracht zonder rekening te houden met de duur van de uitkering. Deze is immers bij een wezenpensioen en ANW-aanvullingen nooit levenslang.

Partner blijft na overlijden deelnemer alleen achter

Partner blijft na overlijden deelnemer met één kind achter

Partner blijft na overlijden deelnemer met drie kinderen achter

Wilt u meer lezen over de wijziging van het nabestaandenpensioen naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen? Lees dan het artikel ‘Wijziging nabestaandenpensioen‘.

Voorbehoud

Voor de goede orde, het gaat hier om transitieplannen. Niets is nog definitief en ik kan de hoeveelheid informatie verkeerd hebben gelezen of geïnterpreteerd. Ik hoor het graag als u het anders ziet. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u meer weten over de pensioentransitie of is een onafhankelijk pensioenadvies gewenst dan ben ik u graag van dienst.

Contact

Bijgewerkt op 8 maart 2024.