Menu

Met pensioen

Wanneer met pensioen?

De gemiddelde levensverwachting gaat omhoog. Dat is op zich goed nieuws. Echter omdat de AOW-leeftijd aan deze levensverwachting is gekoppeld gaat de AOW-ingangsdatum ook omhoog. Vanaf 2028. ‘Ik ga met pensioen’, lijkt daardoor verder weg of bepaalt u zelf uw agenda? Ter geruststelling, u kunt ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd eerder stoppen met werken al dan niet met behulp van een regeling vervroegd uittreden (RVU) of spaargeld. U past het pensioen gewoon aan op uw wensen. Pensioenen worden flexibeler en bieden steeds meer keuzemogelijkheden. 

Met pensioen en dan

Eerder, later, hoger, minder, een bedrag ineens, partnerpensioen uitruilen voor een ouderdomspensioen combinaties enz. Bijna te veel om op te schrijven en zeker te veel om aan de pensioenwegwijzer te bevestigen. Om te voorkomen dat de wegwijzer met nog meer keuzes omvalt heb ik de extra keuzes opgeschreven in het artikel ‘keuzes rond pensioendatum‘. 

Pensioenwijzer eerder met pensioen

Met pensioen (pensioenwijzer)

De verhoging van de AOW-leeftijd hoeft niet uw hele agenda in de war te gooien. De gevolgen zijn te overzien, ook bij een stijgende levensverwachting.

Ondanks dat de AOW-leeftijd stijgt, kunt u nog steeds met vervroegd pensioen!

Stijging levensverwachting

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2028 stijgt de levensverwachting met 4,5 maand. Omdat de toename van de levensverwachting voor tweederde meetelt, gaat de AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en drie maanden.

Op 10 november 2023 werd bekend dat de AOW leeftijd in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden blijft staan. 

Schematisch nemen de AOW- en pensioenleeftijden als volgt toe:

AOW-leeftijd

Ontwikkeling AOW-leeftijd

Bepaal zelf uw pensioenagenda!

Ondanks de stijging van de AOW-leeftijd is de door u gewenste pensioendatum nog steeds in zicht.  De verhoging van de AOW-leeftijd kost netto ongeveer € 3.000 en lijkt te overzien. Hoewel, daar blijft het niet bij. De leeftijd kan immers nog verder stijgen en de AOW-premie van 17,9% op jaarbasis moet langer worden betaald. Dat hoeft u niet tegen te houden zelf te bepalen wanneer met pensioen te gaan.

Tijdig een planning maken

Als u op tijd nadenkt over uw realistische wensen valt er nog van alles bij te sturen en blijven er vele mogelijkheden open. Als u er niet over nadenkt kan het nog steeds goed gaan want misschien bent u wel in de gelegenheid een klein gemis aan maandinkomen op te vangen of blijkt u ongemerkt meer dan genoeg te hebben. Ongemerkt? Waarschijnlijk zit het dan in uw DNA om spaarzaam door het leven te gaan of in ieder geval niet meer uit te geven dan u heeft. Ook goed, er zijn immers meerdere wegen om het gewenste pensioenresultaat te halen. 

Wilt u alle pensioenkeuzes inzetten om tot het door u gewenste resultaat te komen? Ik (Dirk-Jan Plate) voorzie u als onafhankelijk pensioenadviseur graag van een pensioenadvies op maat. Neem contact op.

Bijgewerkt op 10 november 2023.