Menu

LuxeTenten onder verplichtstelling mode en interieur (MITT)

Bij het verplicht gestelde Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) is geen hoofdzaak-criterium opgenomen in het verplichtstellingsbesluit. Dat kan ervoor zorgen dat de werkgever zich sneller verplicht moet aansluiten. In het artikel ‘Waar ligt de ondergrens voor verplichte deelname pensioenfonds MITT?‘ wordt beschreven waar de grens (mogelijk) ligt. Naar aanleiding van twee eerdere uitspraken met andere werkgevers maar wel met hetzelfde pensioenfonds in de hoofdrol.

De kantonrechter heeft zich ook in een andere zaak uitgesproken (ECLI:NL:RBMNE:2023:752). In het kort de feiten:

Feiten

LuxeTenten verkoopt luxe tenten (Safaritenten/lodges). De plaatsing wordt uitbesteed, in de tenten zit textiel verwerkt en af en toe wordt het ontwerp door een werknemer aangepast.

In het verplichtstellingsbesluit staat:

‘Mode- en Interieurindustrie moet worden verstaan: het vervaardigen en/of doen vervaardigen en/of het ver- en/of bewerken dan wel doen ver- en/of bewerken van kleding en/of kledingaccessoires en/of andere textielstukgoederen of hetgeen ter vervanging daarvan dient’.

De kantonrechter begrijpt dat bij de woorden Mode- en Interieurindustrie niet meteen aan tenten wordt gedacht.

Het gaat erom of het canvas dat in de tenten zit kan worden gezien als een textielstukgoed dat wordt vervaardigd of ver- of bewerkt tot een gebruiksvoorwerp. De kantonrechter bevestigt dat een tent een gebruiksvoorwerp is en legt het begrip textielgoed opgenomen in het verplichtstellingsbesluit ruim uit. Er is geen uitzondering van toepassing.

Onduidelijk?

De kantonrechter:

De kantonrechter overweegt dat, hoewel zoals gezegd niet zonder meer direct duidelijk is dat een bedrijf als LuxeTenten in de categorie Mode- en interieurindustrie valt, dit op zichzelf onvoldoende is voor de conclusie dat dit niet zo is. De omstandigheid dat het besluit geen hoofdzaakcriterium hanteert evenmin. Weliswaar maakt dit het toepassingsbereik zeer ruim, is er discussie over onder de sociale partners en is het relatief ongebruikelijk (slechts bij 4 van de 40 verplichtstellingsbesluiten is dit zo), maar dat is kennelijk toch een keuze die in ieder geval op dit moment nog steeds wordt gehandhaafd. Dat maakt het besluit niet onduidelijk‘.

De werkgever wordt met terugwerkende kracht verplicht aangesloten (1-1-2015) en de werknemers krijgen een pensioen van pensioenfonds MITT.

Heeft u zelf werkingssfeervragen of vragen over andere complexe pensioenvraagstukken? Neem contact op.

Bijgewerkt op 6 mei 2023.