Menu

Keuze wel of niet-invaren

Het Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (SPNG) biedt zijn deelnemers de keuze om wel of niet in te varen. Dat is interessant omdat veel pensioenfondsen geen keuze bieden. Zij varen standaard in. Invaren betekent in het kort dat de oude pensioenen worden overgeheveld naar een solidaire of flexibele premieregeling. Meer informatie over invaren is te lezen in het artikel Nieuw pensioenstelsel.

Achtergrond SPNG

In 2023 is besloten over te gaan van een uitkeringsovereenkomst (middelloonregeling) naar een premieovereenkomst. Door voortaan geen pensioen meer te beloven maar een stijgende premie-inleg op basis van een leeftijdsafhankelijk staffel kan er rond transitiedatum gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht. Deze eerbiedigende werking houdt in dat voor bestaande werknemers de huidige stijgende premie tot einde dienstverband mag worden voortgezet. Nieuwe werknemers krijgen een premieregeling met een vast premiepercentage aangeboden. Als u meer over dit overgangsrecht wil lezen is er het artikel ‘Eerbiedigende werking pensioen’.

SPNG kent meerdere pensioenregelingen

Het pensioenfonds kent verschillende pensioenregelingen, in het kort vermeldt de website samengevat:

  1. Verplicht bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers. Deze werkgevers zijn in 2023 overgegaan van een middelloonregeling naar een premieovereenkomst op basis van een stijgende (leeftijdsafhankelijke) premiestaffel. Zij kunnen voor de bestaande werknemers gebruikmaken van de eerbiedigende werking waardoor er geen compensatie is benodigd. Nieuwe werknemers zullen vanaf de overgang een premieovereenkomst krijgen met een gelijke premie; 
  2. Vrijwillig aangesloten werkgevers die eerder zijn overgegaan naar de premieregeling. Zij krijgen de keuze wel of niet in te varen. De werkgevers hebben de keuze de pensioenregeling voortaan bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen; en
  3. Vrijwillig aangesloten werkgevers die voorlopig een middelloonregeling blijven aanbieden. Nadat de pensioentransitie is voltooid zullen alle huidige en toekomstige werknemers voortaan hun pensioen opbouwen in een premieovereenkomst met een gelijke premie. Het gevolg hiervan is dat de bestaande werknemers uit deze groep wel gecompenseerd moeten worden. Tevens is er een pensioen-transitieplan verplicht. Meer lezen over vrijwillig aangesloten werkgevers? Lees het artikel Vrijwillige deelname bedrijfstakpensioenfonds.  

Waarom deze keuze?

SPNG vaart niet in als de deelnemer daar niet voor kiest. Waarom biedt SPNG deze keuze (individueel instemmingsrecht)?

Antwoord: De eerste en tweede groep kunnen wel gebruikmaken van het overgangsrecht omdat ze eerder zijn overgegaan naar een premieregeling. Daardoor hoeven zij niet te compenseren. Pensioenfondsen die wel moeten compenseren hebben daarvoor een gedeelte van het fondsvermogen nodig en dat komt enkel beschikbaar door wél in te varen.  

Bijgewerkt op 25 maart 2024.