Menu

Pensioenrecht adviseur voor onafhankelijk pensioenadvies

Pensioenadvies door Pensioenlogica

Mijn naam is Dirk-Jan Plate en ik geef graag pensioenadvies aan werkgevers die op zoek zijn naar een praktische pensioenoplossing bij aanvang, wijziging of verlenging van een pensioenregeling. Of als er sprake is van een ontslagsituatie en/of u wilt als werknemer met vervroegd pensioen. Ik betreed bij mijn zoektocht niet de platgetreden paden maar wijk van het pad af als dat voor u het beste is. 

Pensioenlogica is de bedrijfsnaam, gevestigd te Wageningen echter mijn pensioenoplossingen overbruggen iedere afstand. 

 

Video afspelen

Onafhankelijk pensioenadviseur voor:

“Ik geef onafhankelijk pensioenadvies. Voor werkgevers, ondernemingsraden, juristen en individuele werknemers zoek ik naar de oplossing van complexe pensioenvraagstukken. Als effectief denker en doener ben ik continue op zoek naar het beste resultaat. Ook voor het bedrag onder de streep werkt dit positief uit. Mijn nieuwsgierigheid voor dit mooie vak blijf ik voeden door zelf te onderzoeken, te schrijven en dit alles in de praktijk toe te passen."

Pensioenadvies werkgever en HR manager

Pensioenwijzer
Pensioenadvies door Pensioenlogica

Als de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar of premiepensioeninstelling wordt verlengd, een nieuwe pensioenregeling wordt aangegaan of gewijzigd of bent u als werkgever/HR afdeling op zoek naar een objectieve en creatieve blik op een ander pensioenvraagstuk? Ik denk graag mee nadat ik eerst uw volledige verhaal heb gehoord. Vervolgens ga ik op zoek naar een praktische oplossing ook al ligt deze misschien niet meteen voor de hand. Mijn nieuwsgierigheid, ervaring en theoretische kennis zet ik graag voor uw vraagstuk in.

Onafhankelijkheid is essentieel.

Het pensioenadvies dient uitsluitend uw belang. Bijvoorbeeld door het aanpassen van een bestaand pensioencontract in plaats van het adviseren van een nieuw product bij een andere pensioenaanbieder. Vaak ligt de oplossing dichterbij dan verwacht. Dat geeft rust, bespaart kosten en zorgt voor een betere oplossing.

Meer informatie:

·         Pensioenadvies werkgever en HR manager;

·         Pensioenadvies ondernemer (ook advies pensioen ZZP’ers); en

·         Kennisbank.

Wilt u een onafhankelijk pensioenadvies op maat? 

Neem contact op   

Voordelen einde carrière & ontslag

Pensioenadvies ondernemingsraad en pensioenwijziging

Een ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de werknemers met een wijziging van de pensioenregeling te maken krijgen. Ook als er een vakbond in het spel is, kan de ondernemingsraad instemmingsrecht hebben. Meer daarover is te lezen in het artikel ‘Ondernemingsraad en pensioenadvies‘.  

Van een middelloon- naar een premieregeling.

Veelvoorkomend zijn vragen over het omzetten van een middelloonregeling (Defined Benefit) naar een beschikbare premieregeling (Defined Contribution). Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat alleen de beschikbare premieregeling nog kan worden aangeboden. Mede daardoor moeten bijna alle pensioenregelingen worden gewijzigd. Als u op tijd begint zal het proces soepeler en sneller verlopen. Meer informatie is te vinden in het artikel ‘Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenwijzigingtevens interessant voor de personeelsvertegenwoordiging. Het (voorlopige) tijdschema met betrekking tot de vernieuwing van het pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen) ziet er als volgt uit: 

pensioen ondernemingsraad
Schema pensioentransitie, Pensioenlogica

Een informatiebron voor het pensioen-transitieplan, het wijzigingstraject en de compensatiemogelijkheden is: pensioentransitieplan.nl.

Wilt u van Pensioenlogica pensioenadvies over een pensioenwijziging?

Pensioenoplossingen bij ontslag

Bij een individueel ontslag of reorganisatie verdienen de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen meer aandacht. Bent u als arbeidsjurist, HR-manager of vanuit een andere professie geïnteresseerd in aanvullende oplossingsrichtingen? Ik ben als pensioenrecht adviseur complementair en werk graag met u samen. Mijn boek (Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld) maken u bekend met oplossingsconstructies die de werkgever en werknemer(s) helpen er samen beter uit te komen. De whitepaper over dit onderwerp is hier te vinden.                                                                                                             

Wilt u een advies over pensioen?

Pensioenoplossingen bij ontslag – Dirk-Jan Plate (Pensioenlogica)

Pensioenadvies over het eerder met (deeltijd)pensioen gaan

Wilt u eerder stoppen of minder werken? De AOW leeftijd gaat omhoog, maar u kunt nog steeds zelf uw pensioenleeftijd bepalen en eerder met pensioen gaan. Met andere woorden:

“U bepaalt zelf uw agenda!”

Twijfelt u of u eerder volledig, of gedeeltelijk met pensioen kunt gaan? Laten we samen voordat u een onomkeerbare beslissing neemt, onderzoeken of eerder stoppen of minder werken mogelijk is. Een passende oplossing is vaak van vele variabelen afhankelijk. Daar moet dus goed naar gekeken worden. Misschien past een combinatie van een deeltijdpensioen met een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) het beste of zijn er voor u betere pensioenoplossingen te bedenken. Zoals het combineren van bestaande regelingen en niet een nieuw product van één van de vele aanbieders. De onbekende kleine lettertjes komen daarbij vaak van pas.    

Voor een pensioenadvies op maat hoor ik graag van u.

Neem contact op

Eerder met pensioen

Pensioenadvies door Pensioenlogica

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.