Menu

Ontslagvergoeding aftoppen

Als een werknemer de minimale pensioenleeftijd bereikt en wil doorwerken is het verboden de ontslagvergoeding in haar geheel niet uit te keren (tenzij objectief gerechtvaardigd). Maar is het aftoppen van de ontslagvergoeding wel toegestaan? Een volledige ontslagvergoeding kan op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Zie ook Rb. Amsterdam 24 februari 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:1251). De ontslagvergoeding aftoppen tot maximaal de inkomens- en pensioenschade is een werkbaar compromis.

De kantonrechter

De rechtbank Amsterdam vond op 8 februari 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:906) de aftoppingsregeling van het sociaal plan in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL), dus nietig. De werkgever wilde geen vergelijking maken met de Andersen-zaak (HvJ EU 12 oktober 2010, ECLI:EU:C:2010:600 (Region Syddanmark/Andersen). De rechtbank ziet wel gelijkenis. In beide zaken is het bereiken van de minimale pensioenleeftijd het excuses voor de werkgever geen ontslagvergoeding te betalen. De werknemers wilden echter nog geen gebruik maken van het vroegpensioen en schreven zich in als werkzoekende.

Het hof

Het Hof Amsterdam was het op 25 september 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:3493) met de kantonrechter eens. Aanvullend stelt het hof:

‘Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid inderdaad onaanvaardbaar als [geïntimeerde] doordat zij de volledige stimuleringspremie ontvangt waarop zij ingevolge het sociaal plan recht heeft, meer inkomen zou ontvangen dan hetgeen waarop zij recht had gehad als zij tot 1 oktober 2018, haar pensioenleeftijd, was blijven werken. Haar vordering is daarom slechts toewijsbaar voor zover zij ten gevolge van het ontslag door ABN AMRO en in aanmerking nemende de haar toegekende WW-uitkering, inkomen derft tot haar AOW-leeftijd en pensioenschade lijdt als gevolg van het feit dat zij verdere pensioenopbouw mist tot die leeftijd’.

Het gemis aan inkomen én de pensioenschade tot pensioenleeftijd kan zij dus op de werkgever verhalen, een hogere vergoeding is volgens het hof in deze zaak onaanvaardbaar.

Klinkt heel logisch.

Later verschenen berichten over dit onderwerp:

Bijgewerkt op 6 november 2018.