Menu

Doorwerken na pensioen

Een werknemer kan op AOW-leeftijd of eerder stoppen met werken. Doorwerken na pensioen is ook een optie, zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte en omdat de factor ervaring extra waardevol kan zijn.

Wat zijn de financiële gevolgen van doorwerken na pensioen?

Alles staat en valt bij een gedegen financieel plan, dat tijdig wordt gemaakt en anticipeert op een eventueel werkzame periode na de reguliere ontslagdatum. Met als doel dat én werknemer én werkgever voordeel hebben aan het voortgezette (of nieuwe) dienstverband.  

Pensioenontslag

Als de arbeidsovereenkomst vóór de pensioengerechtigde leeftijd is aangegaan kan de werkgever vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst op of na het bereiken van die leeftijd opzeggen. De werkgever kan eenmaal van deze mogelijkheid gebruiken en is geen transitievergoeding verschuldigd. De werkgever kan ervoor kiezen om: 

  • de werknemer na zijn AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden; of  
  • na opzegging arbeidsovereenkomst weer tijdelijk aan te nemen; of 
  • een nieuwe werknemer aan te nemen. Al dan niet AOW-gerechtigd.  

Uit onderzoek blijkt dat de kans op een nieuwe arbeidsovereenkomst onder nieuwe voorwaarden toeneemt als de werknemer zelf initiatief neemt, hij solliciteert bij de grotere organisatie in de publieke sector waar hij tot zijn pensioenontslag werkte en hij over unieke kennis en ervaring beschikt.

Als de werkgever graag samen (blijft) werken met AOW-gerechtigden wat is er dan allemaal op pensioengebied mogelijk?

Verschillende scenario’s bij doorwerken na pensioen

De werknemer kan:

  1. AOW, pensioeninkomen en inkomsten uit werk ontvangen; of
  2. doorwerken en het pensioen uitstellen; of
  3. uitstellen en de pensioenopbouw tevens voortzetten.

Op deze mogelijkheden ga ik dieper in.

1. AOW, werknemerspensioen en inkomsten uit werk

De ingangsdatum van de AOW-uitkering is afhankelijk van het geboortejaar en zorgt voor een basisinkomen op sociaal minimumniveau. Vervroegen of uitstellen van de AOW-ingangsdatum is niet mogelijk. De AOW-gerechtigde leeftijd is tot 2024 bevroren op zesenzestig jaar en tien maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd geleidelijk (AOW-datum zelf berekenen)

Het werknemerspensioen ondergebracht bij een pensioenuitvoerder gaat eerder, later of op dezelfde datum in. Het is maar wat werkgever en werknemer daarover in het verleden hebben afgesproken. Zie ook het artikel over een discussie tussen werkgever en werknemer met de titel ‘Pensioengerechtigde leeftijd?‘. 

Doorwerken na pensioen zorgt voor extra inkomsten naast de AOW en pensioen(en). Hoe het voor de werknemer uitpakt, is afhankelijk van zijn persoonlijk situatie. Wat in ieder geval scheelt is dat AOW-gerechtigden geen AOW-premie hoeven te betalen. Dat zorgt voor een besparing van 17,9% tot een belastbaar inkomen van ongeveer € 37.000.

Voorbeeld doorwerken na pensioen

Stel, Barend verdiende vóórdat hij met pensioen ging € 50.000 bruto per jaar. Hij hield daar netto per maand € 3.000 aan over (inclusief vakantiegeld). Sinds het bereiken van de AOW-leeftijd ontvangt hij een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Daarnaast een werknemerspensioen van € 15.000 en hij blijft voor 3 dagen aan het werk. Alles bij elkaar komt hij dan op de volgende afgeronde bedragen:

 

 

AOW:     € 15.000
Pensioen:   € 15.000
Inkomsten uit werk: € 30.000
Totaal:  € 60.000 (afgerond € 3.800 netto per maand).

Afhankelijk van zijn wensen en mogelijkheden heeft hij geen nieuwe pensioenopbouw meer nodig. Sterker nog, hij is financieel beter af dan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Minder werken mag ook, het hoeft niet. Als hij op een gegeven moment volledig met werken stopt, houdt hij netto per maand ongeveer € 2.150 over. Een stuk minder maar wel voldoende op basis van zijn persoonlijke wensen.

 Pensioenlogica

2. Doorwerken en het pensioen uitstellen

Het is ook mogelijk de ingangsdatum van het werknemerspensioen uit te stellen. Bijvoorbeeld omdat de werknemer het pensioeninkomen nog niet nodig heeft. De maximale uitsteltermijn is 5 jaar vanaf AOW-leeftijd.

Prepensioen uitstellen? Pas op!

Als de AOW-ontvanger nog een prepensioen heeft staan mag het prepensioen alleen worden uitgesteld als de AOW-ontvanger daadwerkelijk doorwerkt. Dus werknemer blijft. Te lang uitstellen brengt het gevaar mee dat een werkende pensioengerechtigde uiteindelijk te kort van zijn pensioen geniet.

Als de doorwerker na pensioenleeftijd geen extra pensioen meer opbouwt kan hij met de werkgever afspreken dat de werkgever hem een gedeelte van de premiebesparing teruggeeft in de vorm van extra loon. Of de werknemer bouwt vanaf AOW-leeftijd nog steeds aan zijn pensioen (3e mogelijkheid behandeld in de volgende paragraaf).

3. Uitstellen en daarnaast extra pensioen opbouwen

Het kan wel, uitstellen en daarnaast nog extra pensioen opbouwen. Dat het kan betekent niet dat deze mogelijkheid ook is opgenomen in de pensioenovereenkomst. Tevens wil en kan niet iedere pensioenuitvoerder (zoals een pensioenfonds of verzekeraar) de voortzetting uitvoeren. Belangrijk om dat eerst na te gaan.

Persoonlijke situatie is de beslissende factor!

Het laten opstellen van een flexibel plan door een onafhankelijk pensioenadviseur is verstandig vóórdat de keuze wordt gemaakt door te werken vanaf pensioenleeftijd. De pensioenadviseur kan samen met de werknemer bestuderen welk scenario het beste aansluit op de persoonlijke wensen en mogelijkheden. 

Er zijn veel knoppen waaraan kan worden gedraaid. In het artikel ‘Wanneer met pensioen‘  worden de verschillende data uitgelegd. Zoals de verschillen in AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd en hoe u zelf uw agenda bepaalt. Andere keuzes zijn te lezen in het artikel ‘Keuzes rond pensioendatum‘. Beslis pas op het moment dat de gevolgen van alle keuzes duidelijk zijn. 

Doorwerken na pensioen interessant? Wellicht maar pas te bepalen als alle plussen en minnen zijn afgewogen.   

Bijgewerkt op 2 februari 2023.