Menu

Communicatiefout bij pensioenwijziging

Een werkgever moet zelf de ANW-hiaat uitkeringen betalen aan de partner van de overleden werknemer. De schade is meer dan € 100.000. Wat is er gebeurd?

Bij een pensioenwijziging komt veel kijken. Vaak wijzigen er vele pensioenonderdelen. Zoals het ouderdomspensioen, het partnerpensioen, de eigen werknemersbijdrage en vele niet onbelangrijke details. Zoals een aanvullende ANW-hiaat verzekering. Belangrijk om de wijzigingen te bespreken met de werknemers en daarvoor de tijd te nemen. Een goede communicatie is cruciaal waarna de werknemer(s) wel of niet akkoord met de pensioenwijziging gaat. Het communiceren van de verschillen en wat hij eventueel niet wenst of begrijpt moet voldoende aandacht krijgen. In de te bespreken zaak ging het mis.

Werknemer wil alles bij ‘het oude laten’

Een ANW-hiaat verzekering, ook wel een nabestaandenoverbruggingspensioen genoemd, is een verzekering die het partnerpensioen kan aanvullen tot AOW-leeftijd om zo het inkomen van de achterblijvende partner te verhogen. In deze zaak (ECLI:NL:RBMNE:2022:4314) gaat het om een bedrag van € 14.659 per jaar.

Vóór pensioenwijziging van de pensioenregeling werd er geen ANW-hiaat verzekering aangeboden. Vanaf wijziging bood de werkgever het wel aan tenzij, zo schrijft de werkgever, de werknemer schriftelijk zou aangeven deze verzekering niet te wensen. Ter voorkoming van misverstanden.  

Toch schrapt de werkgever de verzekering op basis van onder andere een email waarin de werknemer aangaf alles bij het oude te willen laten. Bedoelde de werknemer daar dan ook mee dat hij geen ANW-hiaat verzekering wilde?  

De werknemer overlijdt en de discussie is geboren.

Wie draait er voor de financiële schade op?

In dit geval niet de pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder heeft de werknemer uiteindelijk niet verzekerd omdat de werknemer nooit is aangemeld. Het pensioenreglement en de pensioenuitvoerder zijn duidelijk; de werknemer had zelf (actief) voor deze aanvullende vrijwillige verzekering moeten kiezen. Dat is niet gebeurd.

De werkgever?

Echter dat laat onverlet dat de werknemer er – in zijn verhouding tot zijn werkgever – op basis van de brief van de werkgever vanuit mocht gaan dat hij wel voor deze verzekering was aangemeld.
De getuigenverklaringen die de werkgever ondersteunen in zijn stelling dat de werknemer geen ANW-verzekering wenste overtuigen niet.

De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot betaling van een bedrag van € 108.720,86 bruto, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verschuldigdheid tot de voldoening. Voor het overige wordt de beslissing aangehouden in afwachting van het verdere loop van dit geding.

Conclusie

Ook hier draait het dus om de juiste communicatie en opvolging van de zelf door de werkgever gestelde voorwaarde dat afzien van de ANW-hiaat verzekering schriftelijk moest gebeuren. Het had ook om andere pensioenonderdelen kunnen gaan. Zoals de wijziging van het ouderdomspensioen, van een middelloonregeling naar een premieovereenkomst enz.

Pensioenwijzigingen blijven een punt van aandacht. Een werknemer moet welbewust (en in dit geval schriftelijk) met een wijziging instemmen (of niet) en kan dat alleen als hij alle informatie heeft ontvangen en begrepen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wenst u pensioenadvies? Neem contact op.

Bijgewerkt op 2 november 2022.