"Praktisch pensioenadvies ná een juridische verdieping."

Boek

Het op 28 maart 2018 verschenen boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’, is geschreven in de taal van de HRM-manager en is in de voetnoten volledig juridisch onderbouwd. Verkrijgbaar via Uitgeverij Paris te Zutphen.

https://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/331/Pensioenoplossingen-bij-ontslag

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen bij een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen weinig aandacht.
Vragen als ‘Wat zijn de gevolgen mocht er geen actie worden ondernomen?’ en ‘Welke voordelen kunnen er worden behaald als er juist wel tot actie wordt overgegaan?’ worden in het boek beantwoord.
De antwoorden houden rekening met alle rechtsgebieden en zijn uitvoerig onderbouwd met de bijhorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden bieden de informatie en de besproken oplossingsconstructies een handelingsperspectief voor de ontslagpraktijk.