Menu

Beroepspensioenfondsen

Pensioen voor vrije beroepsbeoefenaren

Wie zijn vrije beroepsbeoefenaren? Dat zijn beroepsbeoefenaren die worden ingehuurd op basis van hun specialisme. Zij werken zelfstandig en kunnen niet zomaar worden vervangen. Meestal zijn vrije beroepsbeoefenaren actief als advocaat, notaris, makelaar, vertaler, architect, kunstenaar, huisarts, medisch specialist, juridisch adviseur of pensioenspecialist.  

Verplicht gestelde beroepspensioenregeling

Om te voorkomen dat er helemaal geen pensioen wordt opgebouwd (het tegengaan van witte vlekken) zijn bepaalde groepen van vrije beroepsbeoefenaren verplicht deel te nemen in een beroepspensioenregeling. Op basis van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Het criterium van deelneming in een beroepspensioenregeling is dat de persoon deel uitmaakt van een bepaalde beroepsgroep. Als zelfstandig ondernemer of in loondienst. Een beroepspensioenregeling is in overwegende mate bestemd voor zelfstandig werkende beroepsgenoten.

In overwegende mate houdt een minimale vertegenwoordiging van 55% in.  

Arbeidsmarkt verandert

Door de veranderde arbeidsmarkt werken steeds meer beroepsbeoefenaren in loondienst. De pensioenregeling voor dierenartsen en fysiotherapeuten haalden pakweg 10 jaar geleden de minimale grens niet meer. Dit wordt gedoogd omdat een mogelijk gevolg, dat de verplichtstelling komt te vervallen en beroepsbeoefenaren ervoor kiezen geen pensioen meer op te bouwen, niet is gewenst. Het zou gaan om een tijdelijke maatregel volgens de Staatssecretaris van SZW, een duurzame oplossing zou volgen. Een duurzame oplossing is er op het moment van schrijven nog niet.

Vrije beroepsbeoefenaren die verplicht moeten meedoen

De vrije beroepsbeoefenaren die onder een verplichtstelling vallen zijn:

  • Dierenartsen;  
  • Fysiotherapeuten;
  • Huisartsen;  
  • Registerloodsen;
  • Medisch Specialisten;  
  • Openbare Apothekers; 
  • Roeiers; en
  • Pensioenfonds voor Verloskundigen.  

Eerder was er bijvoorbeeld ook een beroepspensioenregeling voor zelfstandig werkende kunstenaars echter deze verplichtstelling is in 2013 ingetrokken.

Bij twijfel laat het onderzoeken

Als u twijfelt of u en/of uw werknemers onder een verplichtstelling vallen is het verstandig een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. Meer over verplichtstellingen is te lezen in het artikel ‘Verplichtstelling pensioenfonds‘.

Als u wilt weten welke vraagstukken ik graag voor u oppak verwijs ik u naar de homepage van deze website.

Bijgewerkt op 22 januari 2024.