"Praktisch pensioenadvies ná een juridische verdieping."