Menu

Achterstand pensioenuitvoerders

De regels om eerder met pensioen te gaan zijn versoepeld vanaf de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) per 1 juli 2023. Het komt erop neer dat een pensioengerechtigde die niet eerder dan 10 jaar voor AOW-datum met vervroegd pensioen gaat daarnaast ook onbeperkt mag werken.

In mijn praktijk ben ik de afgelopen maand drie pensioenuitvoerders (één pensioenfonds en twee verzekeraars) tegengekomen die in ieder geval dit onderdeel van de WTP na drie tot vier maanden nog niet hebben geïmplementeerd. Ze sturen brieven naar de deelnemers waarin ze verwijzen naar de oude wetgeving. Daarmee informeren zij deelnemers die eerder met pensioen wensen te gaan onjuist.

Vóór de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen

Voorheen moest er een intentieverklaring worden getekend als een pensioengerechtigde meer dan 5 jaar voor AOW-leeftijd wilde stoppen. In de intentieverklaring verklaarde de pensioengerechtigde dat de inkomensgenererende activiteiten in minimaal dezelfde verhouding zouden afnemen dan de ingang van een (gedeelte) van het pensioen. Deze intentieverklaring is verleden tijd.

Een voorbeeld:

Stel, u liet het pensioen voor 50% ingaan. Een zogenoemd deeltijdpensioen. Dan moesten de inkomensgenererende activiteiten ook voor 50% afnemen. Of een eventuele winst uit onderneming als u inmiddels ondernemer was geworden. Alleen als u binnen 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd pensioen aanvroeg hoefde er geen intentieverklaring te worden ondertekend.

Verruiming termijn vervroegd pensioen

Sinds 1 juli 2023 is de 5 jaarstermijn dus verruimd naar 10 jaar. Ik zat daar op te wachten. Er waren meerdere klanten die én hun pensioen wilden laten uitkeren én in een andere verhouding wilden blijven werken dan voorgeschreven. Dus toen de wetgeving inging actualiseerde ik een bestaand artikel op zaterdag 1 juli 2023. Namelijk het artikel ‘Versoepeling regels vroegpensioen’.

Pensioenuitvoerders lopen achter

Nu hoeven we niet van iedereen te verwachten dat zij op een zaterdag in zomertijd allerlei relevante wetgeving aanpassen echter sommige pensioenuitvoerders maken het wel heel bont. In oktober en november 2023 zag ik brieven voorbijkomen van één pensioenfonds en twee verzekeraars waarin zij werknemers mededeelden dat als zij bijvoorbeeld hun pensioen 7 jaar wilden vervroegen er een intentieverklaring moest worden getekend. Vervolgens somden zij allerlei oude regels op. De verbazing was bij mij dan ook groot. Vandaar dit waarschuwende artikel.

We kunnen er dus niet vanuit gaan dat pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen de regels die op basis van het nieuwe pensioenstelsel per direct zijn ingegaan hebben verwerkt.

Oppassen geblazen

Als u een brief van een pensioenuitvoerder ontvangt en u twijfelt of ze wel de actuele informatie aan u verstrekken is een controle geen overbodige luxe. Andere momenten dat een pensioencontrole verstandig is, zijn te lezen in het artikel ‘Pensioencheck‘.

Het is belangrijk dat u het pensioen alleen vervroegd als dat op basis van uw wensen en mogelijkheden de beste methode is om eerder te stoppen met werken. Er zijn ook andere wegen naar Rome die misschien wel beter passen? Daarom adviseer ik om eerst een pensioenplan te (laten) maken voordat u een onomkeerbare beslissing neemt. Als onafhankelijk pensioenadviseur ben ik u daarbij graag van dienst. Neem contact op.

Bijgewerkt op 20 december 2023.